pgecom-logo-transparent
3.83
(6 Ratings)

Monte yon biznis ak WooCommerce

By Nahael Mele Categories: Business
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

Li fasil pou monte yon biznis e-commerce jodi a , gras a yon lis zouti ki egziste.
Yon jèn Ayisyen anpil fwa toujou paka gen aksè ak metòd pèman yo, swa pou peye oubyen pou resevwa pèman, gras ak PG Pay,
jodi a ou kapab bati yon store woocommerce , epi resevwa lajan a k tout metòd pèman posib e sesi menm ak moncash, san ou pa bezwen nan fè pil demach.

Nan Kou gratis sa, mwen ap montre ou kijan byen rapid ou ka monte yon store ak woocommerce, wordpress.
M’ap montre w kijan ou ka ajoute pwodui sou sit ou a, kit se pwodui pa ou, kit se dropshipping ou ap fè.

Epi o final map montre ou kijan ou kapab ajoute metòd pèman pou moun peye ou san pwoblèm, e pou w resevwa lajan ou jan w vle, menm si ou ta Ayiti.

Moun kapab peye w ak lis pèman sa yo e plis : Bank, Kat kredi ak Debi, Cash App, Zelle, Paypal, Crypto, Moncash, Natcash.

Mwen mete kou a gratis se paske m konnen anpil nan nou bezwen jan de fòmasyon sa yo pou nou kapab demare yon biznis, e mwen mete enfomasyon mwen nan deskripsyon leson yo pou nou kapab kontakte m e jwenn èd ke m kapab ofri nou.
Rantre nan kou a, aprann, epi pase a laksyon.
Bon Kouraj.

Show More

What Will You Learn?

  • Monte yon sit entenet ak WooCommerce epi aksepte pèman tout kote gras ak PGPAY

Course Content

Bati store Woocoomerce ou

  • Bati store ou epi pemet moun peye w san pwoblem menm ak moncash
    01:00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?

X